Retningslinjer for undertekstning i Danmark

Hvordan laver man undertekster? Det giver denne side svar på. Hvad enten du er rutineret billedmedieoversætter, helt ny i faget eller måske journalist eller kommunikatør, vil retningslinjerne hjælpe dig til at undertekste på den måde, som den samlede danske undertekstningsbranche er blevet enige om, og som seerne er vant til og genkender som god undertekstning.
 
Retningslinjerne beskriver både de formelle krav til undertekster (antal linjer, antal anslag, brug af tegn m.m.), de sproglige krav (retstavning, idiomatisk sprog m.m.) og det, der særligt kendetegner undertekstning (kondensering, tidskodning, eksponeringstid m.m.).
 
Retningslinjerne definerer standarden for god undertekstning i Danmark og er udarbejdet af Forum for Billedmedieoversættere, som organiserer underteksterne under Dansk Journalistforbund, i dialog med med Dansk Sprognævn. Retningslinjerne er vejledende og gælder alene for undertekster.

Retningslinjerne for undertekstning i Danmark anbefales af: